Dostávame zákazníkov z bodu A do bodu B a to hladko a bezbolestne, k čomu nás predurčuje kvalitný tím s niekoľkoročnými skúsenosťami a vedomosťami z oblasti IT, biznisu a zdravotníctva. Okrem riadenia na základe princípov PRINCE2, prinášame

v etape prípravy a realizácie kreatívne nápady so snahou urobiť projekt jedinečným, aby mal prínosy nielen pre zákazníka, ale aj samotnú spoločnosť.

Dostávame zákazníkov z bodu A do bodu B a to hladko a bezbolestne, k čomu nás predurčuje kvalitný tím s niekoľkoročnými skúsenosťami a vedomosťami z oblasti IT, biznisu a zdravotníctva. Okrem riadenia na základe princípov PRINCE2, prinášame v etape prípravy a realizácie kreatívne nápady so snahou urobiť projekt jedinečným, aby mal prínosy nielen pre zákazníka, ale aj samotnú spoločnosť.

„Pozorujeme, počúvame, radíme, vymýšľame a robíme to s vášňou a nadšením.”

Projektové riadenie

Naši odborníci pochádzajú z viacerých prostredí vrátane vývoja, predaja a marketingu, softvéru, dizajnu a projektového riadenia.

Snažíme sa o začlenenie umenia a vedy o profesionálnom riadení projektov do všetkého, čo robíme. Pre našich zákazníkov prinášame inovatívne myšlienky, procesy, metódy, vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré sú nevyhnutné na splnenie cieľov časovo obmedzeného projektu. Sme držiteľmi viacerých  medzinárodných certifikátov z projektového riadenia.

Konzultačné služby

Sme nezávislým súkromným subjektom poskytujúci konzultačné služby tej najvyššej kvality.

Počúvame našich zákazníkov a vychádzajúc z našich skúseností z rôznych odvetví, ponúkame nové myšlienky a nápady s cieľom zapracovať ich do ďalších aktivít spoločností.

Poskytujeme konzultačné služby najmä v oblasti zdravotníctva s prepojením na nové technológie a inovácie.

Strategické riadenie

Naši experti sú doma vo formulovaní, komplexnom rozhodovaní a plnení všetkého, čo vám umožní napredovať.

Stratégia rieši najzávažnejšie, zásadné a rozhodujúce problémy, ktoré sa týkajú prosperity a existencie podniku. Strategické rozhodnutia majú zvyčajne dlhodobý charakter. Našou snahou je poskytnúť klientom moderné postupy pri celom cykle strategického riadenia, od analýzy cez konkrétne definovanie plánov a krokov vedúcim k naplneniu stanovených cieľov.

Marketingové stratégie a kreatíva

Naše inovatívne marketingové stratégie sú rámcom nášho kreatívneho myslenia.

Obohaťte svoje tradičné postupy, procesy a produkty o nové myšlienky. Prinesieme inovatívne nápady aj tam, kde si myslíte, že to už nie je možné. Riadime marketing koncepčne a na princípoch projektového riadenia.

Biznis nápady nezostanú len nápadom, ale realitou.

Kontaktujte nás