AKTUALIZÁCIA RÁDIOLOGICKÉHO SLOVNÍKA SKVALITNILA DIKTOVACÍ SOFTVÉR

 

ADMINISTRATÍVNA ZÁŤAŽ SLOVENSKÝCH LEKÁROV DOSAHUJE AŽ 40% ICH PRACOVNÉHO ČASU

Nepíšte. Diktujte a nechajte svoj hlas písať.

 
 

Titulky zvyšujú sledovanosť, dostupnosť a dosah videí

Textový podcast oslovuje širšie publikum.

 

Automatický prepis zasadnutí, mestských zastupiteľstiev a porád

Nepíšte. Diktujte a nechajte svoj hlas písať.

 
 

Diktovanie v justícii a kriminalistike

Netreba mať písacie zručnosti, stačí mať myšlienky.

1
1
 
 

AKTUALIZÁCIA RÁDIOLOGICKÉHO SLOVNÍKA SKVALITNILA DIKTOVACÍ SOFTVÉR

 

ADMINISTRATÍVNA ZÁŤAŽ SLOVENSKÝCH LEKÁROV DOSAHUJE AŽ 40% ICH PRACOVNÉHO ČASU

Nepíšte. Diktujte a nechajte svoj hlas písať.

 
 

Titulky zvyšujú sledovanosť, dostupnosť a dosah videí

Textový podcast oslovuje širšie publikum.

 

Automatický prepis zasadnutí, mestských zastupiteľstiev a porád

Nepíšte. Diktujte a nechajte svoj hlas písať.

 
 

Diktovanie v justícii a kriminalistike

Netreba mať písacie zručnosti, stačí mať myšlienky.

1
1

Kráčajte s dobou a objavte silu svojho hlasu

Váš hlas dokáže ovládať technológie, otvoriť okno či odoslať správu kolegovi. Našimi nástrojmi dáme Vášmu hlasu textovú podobu, čím sa zníži administratívne zaťaženie a zvýši komfort Vašej práce.

Zdravotníctvo

Lekár len klikne do karty pacienta a prerozpráva to, čo by inak písal. Hlas sa mu automaticky zobrazí ako text.

Justícia/Kriminalistika

Advokáti a vyšetrovatelia pomocou diktovania môžu vytvoriť administratívnu dokumentáciu 2x rýchlejšie.

Podcasty/Médiá/Marketing

Webové prehliadače ako Google nedokážu prehľadávať video alebo audio obsah ale len popisy videí.

Verejná/Štátna správa

Automatickým prepisom dostanete doslovný prepis zo zastupiteľstiev alebo porád oveľa rýchlejšie a ušetrite až 50% na to vyčleneného času.

Finančný sektor/Call centrá

Pomocou manuálnych náhodných kontrol hovorov a agentov manažéri kvality skontrolujú len 3% hovorov, pričom netušia, či si vyberajú kritické alebo bezproblémové hovory.

Vzdelávanie/Školstvo

Diktovanie predstavuje jedinečné riešenie pre tvorenie študijných materiálov, vedeckej a publikačnej činnosti ale aj pri tvorení hodnotiacich posudkov.

Viac ako 1300 spokojných užívateľov

Mesto Lučenec, ako objednávateľ služieb je so spoločnosťou dotFive s.r.o. veľmi spokojné. Našim zamestnancom prepis zasadnutí mestského zastupiteľstva šetrí čas a zefektívňuje ich prácu. Teší nás ochota a rýchla spolupráca.

Mgr. Mária Sárovásekretariát primátorky mesta Lučenec

Diktovací softvér používam v zdravotníctve už takmer 2 roky - významne mi uľahčuje vybavovanie značného množstva písomností v práci ambulantného lekára ako sú lekárske nálezy, správy o zdravotnom stave pacientov, návrhy na kúpeľnú liečbu, žiadosti o invalidný dôchodok, či posudky pre komerčné poisťovne. Ale hlavne - úžasne šetrí čas - lebo rozprávať je rýchlejšie a ľahšie ako stále len písať a písať...

MUDr. Ruth Čerešnákovávšeobecná lekárka

Realizácia prepisu prvého poskytnutého zvukového záznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne do textovej podoby ako aj kompletizácia zápisnice, na základe dodaných podkladov, prebehla bez akýchkoľvek výhrad. S realizáciou samotnej služby ako s ústretovou komunikáciou spoločnosti dotFive, s.r.o. vyjadrujeme úplnú spokojnosť a jej služby odporúčame.

Mgr. Gabriela PeťovskáMesto Trenčín

V spolupráci s našim partnerom dotFive, s.r.o. sme pre náš ústav vytvorili špecializovaný Onkologický slovník prispôsobený potrebám našich lekárov, ktorý je využiteľný aj pre iné onkologické oddelenia v rôznych zdravotníckych zariadeniach. Využitie sme našli mimo patologického, gastroenterologického a chirurgického oddelenia aj na Rádiologickom oddelení, kde lekár priamo pri prehliadaní snímky diktuje rádiologický nález do nemocničného informačného systému bez potreby preklikávania sa medzi dvomi dialógovými oknami, čo veľmi zefektívňuje prácu práve rádiológom. Na Oddelení klinickej onkológie F - paliatívna medicína sme našli využitie pre funkciu vkladania preddefinovaných textov, teda šablón hlasovým povelom, čo ušetrilo našim lekárom čas a zefektívnilo ich prácu venovanú administratíve.

Ing. Tomáš Alscher, MPHgenerálny riaditeľ, Národný onkologický ústav

So systémom prepisu nahrávky na písaný text sme veľmi spokojní. Prepis využívame z konania mestských zastupiteľstiev do zápisnice. Neskutočne nám to uľahčuje prácu. Naše zastupiteľstvá trvajú v priemere cca 4 – 5 hodín. Prepis textu, ktorý prepisujeme doslovne, nám zvyčajne trval aj týždeň. Takto to máme do 4 dní kompletne spracované a odkontrolované. Je veľmi dôležité, aby osoby, ktoré hovoria do mikrofónu (v našom prípade poslanci) hovorili plynule a najmä zrozumiteľne, vtedy je zápis 100 %-ný. U nás sa občas zvyknú aj prekrikovať, v tom prípade to samozrejme nestíha všetko zaznamenať, ale to je pochopiteľné. Veľmi oceňujeme pri prepise diakritiku a taktiež interpunkčné znamienka. Tento systém odporúčame aj iným samosprávam a inštitúciám, ktoré ešte tak „pracne“ prepisujú texty zo zvukových záznamov, ako aj my donedávna.

Bc. Veronika JarošováReferent OOaS, Mesto Šaľa

Diktovací softvér používam približne desať rokov od prvých, pilotných verzií. Postupom času sa cez množstvo verzií a vďaka aktualizáciám stal z neho spoľahlivý, rýchly každodenný softvérový pomocník. Pre prudký nárast počtu rádiologických vyšetrení a potrebu ich rýchleho relevantného zhodnotenia je v mojej praxi prepis slova do textu už nenahraditeľný. Používam ho na všetkých pracoviskách, kde pôsobím. Najnovšie verzie fungujú spoľahlivo a ušetria množstvo času.

MUDr. Michal KanianskyRádiológ, FnsP FDR Banská Bystrica, Ortotech s.r.o., Zdravomak s.r.o.

Diktovací softvér využívam niekoľko mesiacov vo svojej každodennej praxi na zadávanie popisov biopsie do informačného systému. Uľahčuje a zrýchľuje moju prácu, keďže môžem počas pozerania preparátov v mikroskope rovno diktovať popis. Robím tak dve veci naraz. Prepis je vysoko presný, treba si však chvíľku zvykať na spôsob diktovania. Kontrola textu zaberie menej času a námahy, ako keď ho musím zapisovať ručne. Zefektívnil som tak prácu a zvýšil jej rýchlosť.

MUDr. Peter JániPatológ Diagnostického centra Alpha medical, s. r. o., Bratislava

Diktovací systém mi urýchľuje a zefektívňuje bežnú prácu na oddelení aj ambulancií. Využívam ho tiež pri písaní svojej atestačnej práce. Je potrebné si v úvode program nadstaviť a ponahadzovať makrá, následne pracuje bez problémov. Túto referenciu som napísal pomocou neho.

MUDr. Viliam KubasUrologická klinika FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

Diktovanie sa uplatnilo na našom oddelení patológie pri popisoch cytologických a bioptických preparátov. Patológ priamo diktuje nález pri mikroskope bez nutnosti odklonenia zraku a hovorený text sa automaticky zobrazuje v informačnom systéme, čo zefektívňuje a zrýchľuje proces diagnostiky. Špecializovaný slovník dokáže rozpoznávať a prepisovať odbornú terminológiu, ktorá sa v rámci patológie používa.

MUDr. Georgína Kolníková, PhD.primárka oddelenia patologickej anatómie Národný onkologický ústav, Bratislava

Ako advokát, ktorý sa síce nebráni moderným technológiám pri každodennom výkone advokácie, predsa som bol zo začiatku skeptický, že v akom smere a rozsahu mi môže zefektívniť moje fungovanie vytváranie textových dokumentov hlasom prostredníctvom diktovacieho softvéru. Po jeho nainštalovaní som však rýchlo pochopil, že týmto spôsobom dokážem oveľa rýchlejšie vybaviť množstvo e-mailov, ako aj prípravu rôznych procesných podaní. Najmä pri procesných podaniach je častokrát nutné pracovať s hardcopy spisom, z ktorého je potrebné prácne prepisovať citácie rozsiahlych svedeckých výpovedí, resp. iných odborných dokumentov, prípadne prepisovať právne vety z judikátov alebo citovať z odborných komentárov k jednotlivým zákonom, ktoré sú publikované častokrát iba v tlačenej odbornej literatúre. V tomto smere je podľa môjho názoru softvér efektívnym pomocníkom. Nielen pomôže pri každodennej advokátskej práci zrýchliť vytváranie dlhodobých textov hlasom, ale hlavne ich vytvorí bez zbytočných preklepov a chýb. V prípade potreby je možné odborný právnický slovník dokonca ľahko doplniť o ďalšie často používané odborné výrazy a skratky.

JUDr. Gabriel HavrillaAdvokát - Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 1976

Na našom pracovisku program diktovanie používame len krátku dobu, využívame ho pri prepisovaní nahrávok nálezov nadiktovaných lekármi na našom oddelení rádiológie. Oceňujeme hlavne to, že sa môžeme spoľahnúť na korektnosť odborných výrazov. Samozrejme nám to urýchľuje aj čas, najmä pri RTG vyšetreniach pracovného lekárstva a tiež pri zdĺhavejších nálezoch.

Renáta ŠurkováAdministratívny pracovník, Oddelenia rádiológie FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Používaním softvéru Beey je prepis o polovicu rýchlejší. Na vlastnej koži som si vyskúšala prepísať podcast ručne a potom pomocou softvéru. Čas potrebný na prepis sa skrátil na polovicu, čo je skvelá úspora nielen času, ale najmä energie. Používanie je extrémne ľahké. Pomocou skratiek a slovníka a podobných funkcionalít je každý ďalší prepis jednoduchší. Náš prepis vychádza každé dva týždne spolu s podcastom, a umožňuje tak dodatočne nájsť diskutované témy, poznámky, a informácie. Práca s ním a spolupráca s firmou je super 😊.

Biba TimkováPersonal Assistant to CEO Mrs. Angyalová Asseco Solutions, a.s.

Najväčší užívatelia

Blog

“Pozorujeme, počúvame, radíme, vymýšľame a robíme to s vášňou a nadšením už viac než 20 rokov. Tím dotFive tvoria ľudia, ktorí vedia počúvať a prinášajú kreatívny prístup postavený na hodnotách a dôvere.”

Hodnoty dotFive

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku

Kontaktné informácie

Tieto informácie budú použité iba na skontaktovanie sa s vami.

Produkt

Hlavný slovník

Doplnkové slovníky

Možnosť zvoliť jeden doplnkový slovník. V prípade, že si chcete navoliť viac ako jeden doplnkový slovník kontaktujte nás na office@dotfive.sk

Poznámka

Platba