Médiá a Marketing

Až 85% ľudí sleduje videá na sociálnych sieťach bez zvuku. Otitulkovanie  videí zvyšuje sledovanosť a ich dosah. Video sa jednoducho nahrá do aplikácie, kde sa automaticky prepíše a vyexportuje titulky vo formáte SRT alebo VTT.

Podcasty

Chcete osloviť väčšie publikum?

Webové prehliadače ako Google nedokážu prehľadávať video alebo audio obsah ale len popisy videí. Prepisom Vášho podcastu zlepšíte svoje SEO a váš obsah sa stane vyhľadávanejším. Podcast len jednoducho vložíte do webovej aplikácie a tá Vám ju automaticky prepíše. Ak vydávate Váš podcast aj formou videa, titulky do neho si  vytvoríte v rámci jednej služby.

VIAC

Zastupiteľstvá a Porady

Musia vaši zamestnanci robiť zdĺhavé prepisy zo zasadnutí mestských zastupiteľstiev či porád?

Automatickým prepisom v aplikácii dostanete doslovný prepis a ušetrite až 50% ich času, ktorý následne vedia využiť na inú prácu. V rámci automatického prepisu rozpozná aplikácia jednotlivých hovorcov, prevedie hovorené slovo aj s interpunkciou do textu a vytvorí k vášmu video obsahu titulky so zvukovou stopou. Vďaka rýchlemu prepisu sprístupníte nahrávky z mestských zastupiteľstiev nepočujúcim a nedoslýchavým občanom oveľa rýchlejšie. 

VIAC

Objavte čaro diktovania a vytvorte svoje dokumenty oveľa rýchlejšie. Namiesto ručného písania rozsiahlych odborných textov len kliknete do textového poľa a nadiktujete to, čo by ste inak písali. Hlas sa vám automaticky zobrazí ako text, s ktorým môžete ďalej pracovať ako ste zvyknutý, t.j. upravovať ho, kopírovať ale aj dopísať text pomocou klávesnice. 

VIAC

Justícia/Kriminalistika

Advokáti a vyšetrovatelia pomocou diktovania vedia administratívnu dokumentáciu vytvoriť 2x rýchlejšie. Vďaka odbornému justičnému slovníku softvér využívajú právnici pri tvorení odbornej dokumentácie ale aj pri písaní emailovej komunikácie.

Po nadiktovaní svojich myšlienok, rozhovorov alebo obhliadky miesta činu do diktafónu prepíšete automatickým prepisom celú nahrávku do textovej podoby. Súdne pojednávania, výsluchy, zápisy procesných podaní a iné pracovné rozhovory nebudete musieť prepisovať dlhé hodiny ručne, ale ich jednoducho nadiktujete. 

VIAC

Sekcia Finančný sektor/Call centrá

Chcete mať 100% prehľad o tom, čo sa deje vo vašom call centre? Nie ste si istý kvalitou agentov? Nedarí sa im uzavrieť obchod a neviete, kde hľadať chybu?

Pomocou manuálnych náhodných kontrol hovorov a agentov manažéri kvality skontrolujú len 3% hovorov, pričom netušia, či si vyberajú kritické alebo bezproblémové hovory. Nástroj Analytika hovorov vám vyberie kritické hovory, ukáže vám, ktorý agent nedodržiava vopred stanovené pravidlá hovoru, prípadne vás pomocou analytických nástrojov dokáže upozorniť na potenciálny odchod existujúceho klienta. Vďaka týmto ukazovateľom viete skvalitniť a zefektívniť svoje služby pre klientov, aby ich predaj bol efektívny.

VIAC

Vzdelávanie/Školstvo

Diktovanie predstavuje jedinečné riešenie pre písanie dlhších textov. Je vhodný nielen pre tvorenie študijných materiálov, vedeckej a publikačnej činnosti ale aj pri tvorení hodnotiacich posudkov. Diktovanie nie je určené len pre vyučujúcich ale aj študentom pri tvorení referátov, poznámok či záverečných prác.

VIAC

Tvoríte vzdelávacie videá? Prepíšte svoje audio či video záznamy do textu a sprístupnite svoj obsah aj v textovej forme. Výsledkom je jeho lepšia pozícia vo vyhľadávaní a pritiahnutie väčšieho publika. Pomocou automatického prepisu prepíšte svoje videá za pár minút, opravíte chyby a hotový text môžete exportovať vo Worde, PDF ale aj vo forme titulkov SRT,VTT. Zároveň môžete pridať titulky pre nepočujúcich.

VIAC

Zdravotníctvo

Diktovaním medicínskych správ dokáže lekár ušetriť až 40% svojho času. Softvér obsahuje odborné medicínske slovníky a je využiteľný pri písaní do akéhokoľvek informačného systému. Lekár len klikne do karty pacienta a prerozpráva to, čo by inak písal. Hlas sa automaticky prevedie do textového okna a zobrazí ako text. 

VIAC

Viac ako 1300 spokojných užívateľov

Mesto Lučenec, ako objednávateľ služieb je so spoločnosťou dotFive s.r.o. veľmi spokojné. Našim zamestnancom prepis zasadnutí mestského zastupiteľstva šetrí čas a zefektívňuje ich prácu. Teší nás ochota a rýchla spolupráca.

Mgr. Mária Sárovásekretariát primátorky mesta Lučenec

Diktovací softvér používam v zdravotníctve už takmer 2 roky - významne mi uľahčuje vybavovanie značného množstva písomností v práci ambulantného lekára ako sú lekárske nálezy, správy o zdravotnom stave pacientov, návrhy na kúpeľnú liečbu, žiadosti o invalidný dôchodok, či posudky pre komerčné poisťovne. Ale hlavne - úžasne šetrí čas - lebo rozprávať je rýchlejšie a ľahšie ako stále len písať a písať...

MUDr. Ruth Čerešnákovávšeobecná lekárka

So systémom prepisu nahrávky na písaný text sme veľmi spokojní. Prepis využívame z konania mestských zastupiteľstiev do zápisnice. Neskutočne nám to uľahčuje prácu. Naše zastupiteľstvá trvajú v priemere cca 4 – 5 hodín. Prepis textu, ktorý prepisujeme doslovne, nám zvyčajne trval aj týždeň. Takto to máme do 4 dní kompletne spracované a odkontrolované. Je veľmi dôležité, aby osoby, ktoré hovoria do mikrofónu (v našom prípade poslanci) hovorili plynule a najmä zrozumiteľne, vtedy je zápis 100 %-ný. U nás sa občas zvyknú aj prekrikovať, v tom prípade to samozrejme nestíha všetko zaznamenať, ale to je pochopiteľné. Veľmi oceňujeme pri prepise diakritiku a taktiež interpunkčné znamienka. Tento systém odporúčame aj iným samosprávam a inštitúciám, ktoré ešte tak „pracne“ prepisujú texty zo zvukových záznamov, ako aj my donedávna.

Bc. Veronika JarošováReferent OOaS, Mesto Šaľa

Diktovací softvér využívam niekoľko mesiacov vo svojej každodennej praxi na zadávanie popisov biopsie do informačného systému. Uľahčuje a zrýchľuje moju prácu, keďže môžem počas pozerania preparátov v mikroskope rovno diktovať popis. Robím tak dve veci naraz. Prepis je vysoko presný, treba si však chvíľku zvykať na spôsob diktovania. Kontrola textu zaberie menej času a námahy, ako keď ho musím zapisovať ručne. Zefektívnil som tak prácu a zvýšil jej rýchlosť.

MUDr. Peter JániPatológ Diagnostického centra Alpha medical, s. r. o., Bratislava

Používaním softvéru Beey je prepis o polovicu rýchlejší. Na vlastnej koži som si vyskúšala prepísať podcast ručne a potom pomocou softvéru. Čas potrebný na prepis sa skrátil na polovicu, čo je skvelá úspora nielen času, ale najmä energie. Používanie je extrémne ľahké. Pomocou skratiek a slovníka a podobných funkcionalít je každý ďalší prepis jednoduchší. Náš prepis vychádza každé dva týždne spolu s podcastom, a umožňuje tak dodatočne nájsť diskutované témy, poznámky, a informácie. Práca s ním a spolupráca s firmou je super 😊.

Biba TimkováPersonal Assistant to CEO Mrs. Angyalová

Diktovací systém mi urýchľuje a zefektívňuje bežnú prácu na oddelení aj ambulancií. Využívam ho tiež pri písaní svojej atestačnej práce. Je potrebné si v úvode program nadstaviť a ponahadzovať makrá, následne pracuje bez problémov. Túto referenciu som napísal pomocou neho.

MUDr. Viliam KubasUrologická klinika FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

Diktovanie sa uplatnilo na našom oddelení patológie pri popisoch cytologických a bioptických preparátov. Patológ priamo diktuje nález pri mikroskope bez nutnosti odklonenia zraku a hovorený text sa automaticky zobrazuje v informačnom systéme, čo zefektívňuje a zrýchľuje proces diagnostiky. Špecializovaný slovník dokáže rozpoznávať a prepisovať odbornú terminológiu, ktorá sa v rámci patológie používa.

MUDr. Georgína Kolníková, PhD.primárka oddelenia patologickej anatómie Národný onkologický ústav, Bratislava

Ako advokát, ktorý sa síce nebráni moderným technológiám pri každodennom výkone advokácie, predsa som bol zo začiatku skeptický, že v akom smere a rozsahu mi môže zefektívniť moje fungovanie vytváranie textových dokumentov hlasom prostredníctvom diktovacieho softvéru. Po jeho nainštalovaní som však rýchlo pochopil, že týmto spôsobom dokážem oveľa rýchlejšie vybaviť množstvo e-mailov, ako aj prípravu rôznych procesných podaní. Najmä pri procesných podaniach je častokrát nutné pracovať s hardcopy spisom, z ktorého je potrebné prácne prepisovať citácie rozsiahlych svedeckých výpovedí, resp. iných odborných dokumentov, prípadne prepisovať právne vety z judikátov alebo citovať z odborných komentárov k jednotlivým zákonom, ktoré sú publikované častokrát iba v tlačenej odbornej literatúre. V tomto smere je podľa môjho názoru softvér efektívnym pomocníkom. Nielen pomôže pri každodennej advokátskej práci zrýchliť vytváranie dlhodobých textov hlasom, ale hlavne ich vytvorí bez zbytočných preklepov a chýb. V prípade potreby je možné odborný právnický slovník dokonca ľahko doplniť o ďalšie často používané odborné výrazy a skratky.

JUDr. Gabriel HavrillaAdvokát - Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 1976

Na našom pracovisku program diktovanie používame len krátku dobu, využívame ho pri prepisovaní nahrávok nálezov nadiktovaných lekármi na našom oddelení rádiológie. Oceňujeme hlavne to, že sa môžeme spoľahnúť na korektnosť odborných výrazov. Samozrejme nám to urýchľuje aj čas, najmä pri RTG vyšetreniach pracovného lekárstva a tiež pri zdĺhavejších nálezoch.

Renáta ŠurkováAdministratívny pracovník, Oddelenia rádiológie FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Softvér som začal používať ako jeden z prvých lekárov - hneď po jeho predstavení a inštalácii do nemocničnej siete. Program mi je doteraz skvelým "pracovným spoločníkom" pri vyšetrení pacientov, pri písaní anamnézy, objektívneho vyšetrenia či prepúšťacej správy. Oceňujem flexibilitu programu, ako aj jeho podrobnejších funkcií, možností a celkovú pohotovosť softvéru. V súčasnej dobe už "speech to text" konvertory nie sú ničím výnimočným, ale v mojej práci neurológa vo Fakultnej nemocnici hodnotím "diktovací softvér" za výbornú pomôcku hlavne pre bohatosť a flexibilitu programu. Preto odporúčam kolegom zoznámiť sa a používať daný softvér.

MUDr. Ivan Szabó, PhD.Neurologická klinika - FNsP Nové Zámky

Software „Prevod hlasu na text“ je vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina využívaný najmä na oddelení rádio diagnostiky. Jeho použitie zefektívňuje a urýchľuje prácu lekárov. Hovorený text sa zobrazuje priamo v informačnom systéme, bezproblémovo rozpoznáva odbornú terminológiu. Mierne nedostatky boli zaznamenané pri zvýšenom zvukovom ruchu, ktorý môže byť spôsobený väčším počtom osôb v ambulancii alebo používaním zdravotníckych prístrojov.

Ing. Igor Stalmašek, MBAGenerálny riaditeľ - FNsP Žilina

Kontaktujte nás