Advokáti a Vyšetrovatelia čelia vysokej administratívnej záťaži, čo má za následok nevybavené dokumenty a predlžovanie práce

Diktovaním je možné vytvoríť dokumenty 2x rýchlejšie. Naše riešenie predstavuje jedinečný nástroj pre písanie dlhších textov. Hlasom máte možnosť text vytvoriť, ale aj editovať a to priamo v textovom poli informačného systému, ktorý pri svojej práci používate, či už Word, Excel, PowerPoint, no je možné diktovať aj v emailoch pri vybavovaní korešpondencie.

Užívateľ namiesto ručného prepisovania len klikne do textového poľa a prerozpráva to, čo by inak písal. Hlas sa automaticky prevedie do textového okna a zobrazí sa ako text. Užívateľ následne nadiktovaný text uloží alebo vytlačí a to v akomkoľvek textovom súbore.

Dopĺňajte si do slovníka slová špecifické práve pre Vášho klienta a hlasovým povelom vyvolávajte preddefinované texty. Odborný justičný slovník zabezpečuje kvalitný prepis aj bez vami doplnených slov.
Šetrite čas! S Diktovacím softvérom vo vašom počítači dokážete dokumenty vytvoriť až dvakrát rýchlejšie.
Ušetrený čas využite na fakturovateľnú prácu a poskytnite Vašim klientom lepšie a rýchlejšie služby. Stanete sa tak pre zákazníka atraktívnejší ako Vaša konkurencia.
Diktujte tam, kde Vám bliká kurzor. Naše riešenine slúži ako náhrada klávesnice a preto ho môžete používať v akomkoľvek ttextovom poli.

Výhody riešenia prenosu hlasu do textovej podoby

 • Doživotná licencia
 • Odborné justičné a advokátske slovníky
 • Off-line prepis skôr vytvoreného audia
 • Hlasové ovládanie programu
 • Prepis bez preklepov
 • Editovateľný slovník
 • Vlastné textové šablónyvkladané do textu hlasovým povelom
 • Prepis čísiel, dát, súm, symbolov, titulov a skratiek
 • Automatická aktualizácia slovníka a programu

Prínosy pre advokátov

Kde advokát využije diktovanie?

 • Zapisovanie právnych listín a spracovávanie právnych rozborov, analýz a vyjadrení
 • Príprava dokumentov (zmlúv, žalôb, vyjadrení, podaní)
 • Tvorba a revízia zmluvnej dokumentácie a iných právnych dokumentov
 • Vedenie spisovej agendy, spisovanie a podávanie návrhov
 • Príprava a pripomienkovanie zmlúv, právnych stanovísk, vyjadrení a iných dokumentov
 • Komunikácia s klientami
 • Vypočúvanie svedkov a účastníkov konania
 • Príprava podaní na súdy

Pomocou vytvorenej audio alebo video nahrávky vytvoríte svoje dokumenty 2 krát rýchlejšie

Audio alebo videozáznam nahratý na diktafóne alebo v mobilnom telefóne jednoducho vložíte do webovej aplikácie, v ktorej sa Vám nahrávka automaticky prepíše a získate text, s ktorým môže ďalej pracovať ako ste zvyknutý a nemusíte nahrávku ručne prepisovať.

VIAC

Výhody Automatického prepisu audio a video záznamu

 • Doslovné prepisy audio a video záznamov
 • Automatická interpunkcia
 • Automatické rozpoznanie hovorcu v nahrávkach vhodné aj pre prepisy vypočutí svedkov, či súdnych pojednávaní
 • SLUŽBA poskytovaná na základe prepísaných minút
 • Šetrenie času
 • Export vo formáte MS Word, PDF, SRT, VTT2

Pozrite si naše krátke ukážkové porovnávacie video:
Písanie vs. Diktovanie

Viac ako 1300 spokojných užívateľov

Ako advokát, ktorý sa síce nebráni moderným technológiám pri každodennom výkone advokácie, predsa som bol zo začiatku skeptický, že v akom smere a rozsahu mi môže zefektívniť moje fungovanie vytváranie textových dokumentov hlasom prostredníctvom diktovacieho softvéru. Po jeho nainštalovaní som však rýchlo pochopil, že týmto spôsobom dokážem oveľa rýchlejšie vybaviť množstvo e-mailov, ako aj prípravu rôznych procesných podaní. Najmä pri procesných podaniach je častokrát nutné pracovať s hardcopy spisom, z ktorého je potrebné prácne prepisovať citácie rozsiahlych svedeckých výpovedí, resp. iných odborných dokumentov, prípadne prepisovať právne vety z judikátov alebo citovať z odborných komentárov k jednotlivým zákonom, ktoré sú publikované častokrát iba v tlačenej odbornej literatúre. V tomto smere je podľa môjho názoru softvér efektívnym pomocníkom. Nielen pomôže pri každodennej advokátskej práci zrýchliť vytváranie dlhodobých textov hlasom, ale hlavne ich vytvorí bez zbytočných preklepov a chýb. V prípade potreby je možné odborný právnický slovník dokonca ľahko doplniť o ďalšie často používané odborné výrazy a skratky.

JUDr. Gabriel HavrillaAdvokát - Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 1976

Kontaktujte nás