Blog

Titulky zvyšujú sledovanosť, prístupnosť aj dosah videí

By 21. mája 20218 augusta, 2022No Comments

Ste v čakárni u lekára, chceli by ste si krátiť chvíľu sledovaním videí na Facebooku, ale nemáte pri sebe slúchadlá? Podľa štatistík z USA je 85% videí na Facebooku sledovaných s vypnutým zvukom. V nasledujúcom článku sme zhrnuli pár prieskumov, ktoré dokazujú, že titulky sú vo videách naozaj potrebné.

 

Popularita video formátu stále rastie

Behom posledného desaťročia obrovsky narástol záujem o audiovizuálny obsah na internete. Spoločnosť Cisco predpovedá, že v roku 2022 bude streaming a sťahovanie videí tvoriť  viac než 82% z celkovej aktivity na internete, čo znamená 15x viac ako pred 5 rokmi. Sledovanie audiovizuálneho obsahu, teda kombinácia zvuku a obrazu, je skrátka pre ľudské oko pútavejšie, ako keď sú tieto dva formáty prezentované osobitne.

„V roku 2022 budú videá tvoriť viac než 82% z celkovej aktivity na internete.“

Nárast dopytu do značnej miery súvisí s tým, že formát videa je ďaleko prepracovanejší ako kedysi a ponúka viac možností využitia. Okrem zábavy a spravodajstva dnes videá slúžia k prezentácii produktov, služieb a firiem.

Video sa taktiež stalo obľúbeným formátom pre rôzne tutoriály, expertné recenzie, blogy (vlogy) a ďalšie. Nehovoriac o všetkých konferenciách a prednáškach, ktoré sa vplyvom prebiehajúcej korona krízy presunuli do online prostredia.

V dnešnej dobe sa teda stále častejšie obraciame na videá ako na účinný nástroj pre zdieľanie informácií. Ako ale zaistiť, aby bolo video čo najzrozumiteľnejšie a najprístupnejšie? Niekoľko nezávislých štúdií z USA naznačuje, že v tomto ohľade hrajú nenahraditeľnú úlohu titulky.

 

Titulky zvyšujú pravdepodobnosť vzhliadnuť a videá až do konca.

Spoločnosti, Verzion Media a Publicis Media už v štúdii z roku 2019 skúmali vplyv titulkov na sledovanosť videí. Kľúčové zistenie výskumu bolo, že čím viac spotrebiteľov sleduje videá takzvane „za pochodu“ alebo na verejných miestach, tým dôležitejšia je prítomnosť textového popisu.

Výskumu sa zúčastnilo 5616 amerických spotrebiteľov vo veku  18-54 rokov. S vypnutým zvukom je sledovaných 65 % videí na verejných miestach a 25 % v súkromí. Celých 80 % spotrebiteľov uviedlo, že s väčšou pravdepodobnosťou vzhliadnu celé video dokonca, pokiaľ sú k nemu k dispozícii titulky. Polovica opýtaných nakoniec zdôraznila, že sú pre nich titulky dôležité, pretože sa obvykle pozerajú na videá s vypnutým zvukom.

 

Väčšina videí na Facebooku je sledovaná s vypnutým zvukom

Sociálna sieť s najväčším počtom aktívnych užívateľov, Facebook, denne zaznamenáva viac než 8 miliárd vzhliadnutí, čo sa rovná približne 100 miliónom sledovaných hodín. Drvivá väčšina týchto vzhliadnutí ale prebieha s vypnutým zvukom. Podľa rôznych zdrojov je 85 % videí na Facebooku sledovaných v tichom režime. Zo štatistík spoločnosti zároveň vyplýva, že video príspevky majú o 135 % vyšší organický dosah ako bežné fotografie či obrázky.

„85 % videí na Facebooku je z vzhliadnutých s vypnutým zvukom.“

Cieľom sociálnej siete je zjednodušiť užívateľom prístup k videám bez nutnosti zapnutia zvuku. Overte si to sami – koľkokrát denne prechádzate videá na svojom Facebookovom účte a koľkokrát denne si pri týchto videách zapnete zvuk?

 

Titulky nielen pre nepočujúcich

Nie je pochýb o tom, že titulky sú zásadným nástrojom pre nepočujúcich a nedoslýchavých. Vyššie spomínané štúdie Verzion Media a Publicis Media ale uvádzajú, že 80 % ľudí, ktorí si pri videách zapínajú titulky, nemajú sluchové postihnutie. Novodobý životný štýl, kedy sú ľudia permanentne pripojený na internet vyžaduje prítomnosť titulkov. Či sme na ceste autobusom, stojíme v rade na nákup alebo čakáme na prehliadku u lekára, zvuk je v týchto prípadoch nežiaduci.

„80 % ľudí, ktorí používajú titulky nemá sluchové postihnutie.“

Podľa internetových prieskumov je pridanie titulkov účinným spôsobom, ako zaistiť, aby video bolo prístupné, malo požadovanú sledovanosť a dosah. Poďme si zhrnúť pár dôvodov, prečo sú titulky pri videách potrebné.

 

7 dôvodov, prečo titulkovať

  1. Bez titulkov je obsah neprístupný pre osoby so sluchovým postihnutím

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa jedná o 5 % celosvetovej populácie, čiže približne 466  miliónov ľudí (432 miliónov dospelých a 34 miliónov detí).

  1. Mnoho užívateľov si danú chvíľu nemôže alebo nechce pustiť zvuk.

Či už je dôvodom cesta hromadnou dopravou, prítomnosť na dlhej schôdzi alebo večerné uspávanie detí, niekedy sa zvuk skratka pustiť nedá. Podľa Verzion Media  má každý tretí človek pri sledovaní videí na verejných miestach zapnuté titulky.

 

  1. Titulky zlepšujú porozumenie obsahu.

Ľudia často dávajú prednosť videám s titulkami, aj keď ide o ich materinský jazyk. Titulky sú zásadnou pomôckou aj pre ľudí, ktorí síce hovoria po slovensky ale nie je to ich materinský jazyk, pretože hovorové slovo je ťažšie na porozumenie obsahu.

  1. Videá s titulkami udržia záujem divákov efektívnejšie.

Podľa štúdie spoločnosti PLYMedia je 66 % videí bez titulkov sledovaných až do konca, v porovnaní s 91 % videí s titulkami. Podľa štatistík na Facebooku môže pridanie titulkov do videa zvýši dobu sledovania až o 12 %.

  1. Vďaka titulkom sa zlepší dosah videí.

Z výskumu platformy Instapage vyplynulo, že videá s titulkami majú o 16 % lepší dosah než vide bez titulkov – o 15 % viac zdieľaní, 17 % viac reakcií a 26 % viac preklikov.

  1. Titulky zlepšujú SEO.

Ak ľudia strávia viac času sledovaním videí s titulkami, prirodzene sa tým zlepší aj optimalizácia stránok. Najpoužívanejším prehliadačom je Google, ktorý napríklad indexuje titulky vložené do videí pred jeho publikáciou.

  1. Titulky je možné vyrobiť ľahko a rýchlo.

Vďaka technológii automatického rozpoznania hlasu môžete mať titulky k videu hotové za pár minút, už nie je potrebné všetko prepisovať ručne. Pridaním titulkov sa zvýši sledovanosť videa ale aj jeho dosah. Zároveň bude video prístupné pre osoby so sluchovým postihnutím ale aj pre ľudí, ktorí sa daný jazyk len učia. Na video sa budú môcť pozerať všetci, ktorí sa práve nachádzajú na verejnom mieste alebo jednoducho dávajú prednosť textu.

 

Automatické titulky ľahko a rýchlo

Titulkovanie nemusí byť zložité ani nákladné. Vďaka technológii automatického rozpoznania hlasu umožňuje naša webová aplikácia rýchly a z ľahký prepisy videí,  rozhovorov, podcastov a iných audio či videozáznamov.

Stačia k tomu 3 kroky: nahrať súbor do online aplikácie, opraviť prípadné chyby v automatickom prepise a stiahnuť titulky vo formáte SRT či VTT. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom dostupných kanálov na našom webe.

 Zdroje:

“85 Percent of Facebook Video Is Watched without Sound.” Digiday, 9 May 2019, www.digiday.com/media/silent-world-facebook-video/.

Ahmad, Irfan. “Video Marketing Statistics for 2020 [Infographic].” Social Media Today, 30 Oct. 2019, www.socialmediatoday.com/news/video-marketing-statistics-for-2020-infographic/566099/.

Albright, Dann. “7 Reasons Your Videos Need Subtitles [Infographic].” Uscreen, 18 Nov. 2020, www.uscreen.tv/blog/7-reasons-videos-need-subtitles-infographic/.

“Break the Sound Barrier with Digital Video Captioning.” Verizon Media, 14 May 2019, www.verizonmedia.com/insights/break-sound-barrier-with-digital-video-captioning/.

“Cisco Annual Internet Report.” Cisco, 1 Dec. 2020, www.cisco.com/c/en/us/solutions/executive-perspectives/annual-internet-report/index.html.

“Deafness and Hearing Loss.” World Health Organization, 1 Mar. 2020, www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss.

Edelberg, Elisa. “Verizon Media and Publicis Media Find Viewers Want Captions.” 3Play Media, 7 Nov. 2019, www.3playmedia.com/blog/verizon-media-and-publicis-media-find-viewers-want-captions/.

McCue, TJ. “Verizon Media Says 69 Percent Of Consumers Watching Video With Sound Off.” Forbes, Forbes Magazine, 31 July 2019, www.forbes.com/sites/tjmccue/2019/07/31/verizon-media-says-69-percent-of-consumers-watching-video-with-sound-off/?sh=74fe10db35d8.

Mohsin, Maryam. “10 Video Marketing Statistics You Should Know for 2021 [Infographic].” Oberlo, 25 Jan. 2021, www.oberlo.com/blog/video-marketing-statistics.

Tran, Stella. “7 Video Statistics for 2020 and What You Can Learn From Them.” Amara.org, 28 Feb. 2020, www.blog.amara.org/2020/02/11/7-video-statistics-to-know-for-2020/ .

Vrountas, Ted. “How Closed Captioning Facebook Videos Can Improve Viewership.” Instapage, 6 Jan. 2020, www.instapage.com/blog/closed-captioning-mute-videos.