Nezaradené

Korona vírus zasiahol aj ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

By 7. júna 202110 februára, 2023No Comments

Organizácie poskytujúce zdravotnú starostlivosť čelia počas pandémie Covid – 19 stále novým výzvam. Na začiatku to bol nedostatok ochranných pomôcok pre pracovníkov, následne zmeny v poistných výkonoch, rastúci dopyt po lekárskej starostlivosti, potreba študovať si nové informácie a neustále sa meniace nariadenia, v neposlednom rade im pribudla aj ďalšia administratívna záťaž s vypisovaním rôznych potvrdení.

Pandémia zasiahla vo veľkom nielen nemocnice ale aj ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nastali okamžité zmeny vo výkone ambulantnej praxe, ktorej predchádza telefonická triáž pacientov na tých, ktorí majú podozrenie na ochorenie Covid-19 a na tých, ktorí trpia inými ochoreniami. Pracovná náplň počas pandémie sa nelíši od bežnej práce ambulantného lekára  len telefonickou triážou pacientov ale aj telefonickou konzultáciou, ktorá vzrástla podľa prieskumov  o 40%. Prišlo k  znásobeniu emailovej komunikácie, ktorú niektorí lekári doteraz v komunikácii s pacientom využívali len sporadicky. Samozrejme netreba zabúdať na to, že lekári ako aj iný zdravotnícky personál pracoval pod tlakom ako fyzickým, tak aj emočným. Kvôli protipandemickým opatreniam často lekári skončili v karanténe na niekoľko dní a museli si hľadať zástupcu, prípadne zastupovať iného lekára, zabezpečiť všetky pomôcky v súlade s nariadeniami včas, zariadiť veľmi frekventovanú dezinfekciu ambulantných priestorov ale aj prístrojov. Všetky tieto faktory vytvárajú tlak na ambulancie a zvyšujú im pracovnú vyťaženosť. Okrem pribúdajúcej administratívnej záťaže spôsobenej celosvetovou pandémiou  ambulantným lekárom naďalej ostali bežné vyšetrenia pacienta, vypisovanie invalidných nálezov, nálezov do poisťovní, posudkov, žiadaniek do kúpeľov a mnohých ďalších administratívnych výkonov.

Dôležitá však nie je len orientácia na lekára a zdravotnícky personál ale aj na pacienta, ktorý sa počas pandémie taktiež musel prispôsobiť neľahkým podmienkam. Treba podotknúť, že práve najviac ohrození pacienti vo vekovej kategórii 65+, ktorým bola zároveň odporúčaná dištančná komunikácia s lekárom sú tí menej technicky zdatní, prípadne neveriaci moderným technológiám a v bežnom živote uprednostňujúci osobné konzultácie pred tými elektronickými, prípadne telefonickými. Praktickí lekári upozorňujú, že im klesol počet vyšetrení práve týchto pacientov ale aj iných chronicky chorých pacientov, pre ktorých je prevencia veľmi dôležitým faktorom v ich liečebnom procese. Pokles pravidelných lekárskych vyšetrení sa neskôr môže odraziť návalovou návštevnosťou ambulancií pacientmi a samozrejme v zhoršení ich zdravotného stavu a skomplikovaním liečebného procesu, čo zo sebou prinesie aj zvýšenie administratívy a s tým súvisiacimi aktivitami.

Práve v takejto situácii je vhodné využiť možnosť moderných technológií a zjednodušiť si a zrýchliť zapisovanie lekárskych nálezov, či emailovej komunikácie s pacientom a úradmi prostredníctvom diktovania. Vďaka diktovaniu priamo do akéhokoľvek informačného systému alebo mailu lekár dokáže vytvoriť svoje texty 2 krát rýchlejšie. Viac …

Zdroje:

https://bmjopen.bmj.com/content/11/4/e044685
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7306272/